Stredisko podporných služieb OLÚP, n. o. Predná Hora
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 130
049 01 Muráň

IČO: 37954920
DIČ: 2022037215
IČ DPH: SK2022037215
IBAN: SK80 0200 0000 0000 5523 7582

Kontakt na recepciu:

Zodpovedná osoba:
Mgr. Michaela Vodenská, referentka podporných služieb